Mi Wireless Switch

Attribute:

"สวิตช์สั่งการอุปกรณ์ภายในบ้าน ใช้งานควบคู่กับ Mi Smart Home Hub และแอพพลิเคชั่น Mi Home สามารถตั้งค่าการใช้งานได้ในแอพ Mi Home"

Share

Categories : All Product Eco Smart Home

Brand : xiaomi

Share

สวิตช์สั่งการอุปกรณ์ภายในบ้าน
ใช้งานควบคู่กับ Mi Smart Home Hub และแอพพลิเคชั่น Mi Home
สามารถตั้งค่าการใช้งานได้ในแอพ Mi Home

Powered by MakeWebEasy.com